A kisterenyei csata - 1919. május 19-20.A kisterenyei csata - 1919. május 19-20.


A Tanácsköztársaság alatt 1919. májusában Kisterenye és környéke a hadijelentésekben gyakran szerepelt. A csehszlovák haderő egy bekerítő hadművelet során - melynek célja Salgótarján elfoglalása volt -, május 18-án Letovszky tábornok csapataival Pétervására, Kisterenye felé kezdte meg előnyomulását.
A cseh csapatok előnyomulásuk során hamarabb értek Nádújfalu térségébe, mintsem ott - a tervek szerint - a tanácskormány által odavezényelt 80. dandár egy százada, egy géppuskás szakasza a többszörös túlerőben lévő ellenséget fel tudta volna tartóztatni. Május 19-én délután 4 órára ígértek egy újabb századot és erősítést a 6. számú páncélvonattal megerősítve. Mivel Nádújfalunál védelemre nem tudott a magyar katonaság berendezkedni, Nemti térségében bocsátkozott harcba az előrenyomuló ellenséges egységekkel. Az ellenséget pár órára feltartóztatták, de a túlerő győzött, s a csehek a vasút és műút mellett törve előre délután 6 óra körül elfoglalták Kisterenyét. Az állomáson tartózkodó páncélvonatnak is az utolsó pillanatban sikerült Pásztó felé visszavonulnia. A Vörös Hadsereg 46/1. számú zászlóalja, amelyik éppen vasúton indult volna a parancs szerint Kecskemétre, Kisterenye előtt harcba bocsátkozott a cseh csapatokkal, de vissza kellett vonulniuk Vizsláson át (Zagyva)Pálfalváig. Az ellenséges erők egy éjszaka birtokolták a községet. A Vörös Hadsereg főparancsnoksága az alábbi parancsot adta ki: "Pétervásárát vissza kell foglalni, Kisterenyénél az ellenséget délről támadjuk. A Salgótarjáni csoport feladata Kisterenyénél északon és északkeleten azonnal tá?madni, és az ellenséget bekerítve azonnal elfogni." A parancs értelmében délről 11/1 zászlóalj, északról pedig sok helybéli földművessel, munkással, volt katonával megerősített 46/1-es zászlóalj támadott.A képet köszönjük Sebestyén Kálmán levéltárosnak

Pétervásáránál pedig az Eger felől támadó magyar egységek elfogták a hátra hagyott hátvédet, s várták a Kisterenye felől visszavonuló ellenséget. Az eredmény, mintegy 300 fogoly és 35 géppuska. A tegnap még győztesnek látszó cseh egységek a 11. számú páncélvonattal szorongatva, a 80. dandár alegységeitől üldözve vonultak vissza Pétervására felé, ahonnan előző nap támadtak, ahol már várta őket a 39/1. zászlóalj csapdája. A csapda jól működött. Elsőnek a cseh zászlóaljtörzs 150 emberrel és 20 géppuskával, majd délután 130 katona 15 géppuskával futott a csapdába. A Kisterenyét elfoglaló magyar egységek egyik századát a kisterenyei illetőségű Székvölgyi Lajos volt tiszthelyettes vezette.A Kisterenyét visszafoglaló egyik század
Vezetője: Székvölgyi Lajos. A század főleg kisterenyei civilekből és katonákból állt össze.
Köszönöm Balogh Zoltán muzeológus szíves segítségét. Adattár NMT Fényképtár: 198. sz.

A község lakossága politikai meggyőződésétől függetlenül fogott fegyvert, amikor látta, hogy szűkebb hazáját, házát elfoglalta az ellenség.
Emléküket, a holtakét is, egy ökumenikus emlékoszlop őrzi a 21-es műút mellett.


   


VICINUS